Gücün Hukukuna Değil Hukukun Gücüne İnanın

4 Nisan 2008 Cuma

Hukukun Kaynakları Nelerdir


Hukuk'un kaynakları üç ana gruba ayrılır.Her üç kendi içlerinde alt gruplara ayrılırlar.Hukuk'un Kaynakları

A-Yazılı Kaynaklar

1-Kanunlar,
2-Kanun Hükmünde Kararnameler,
3-Tüzükler,
4-Yönetmelikler.


B-Yazısız Kaynaklar
Örf ve Adet Hukuku


C-Yardımcı Kaynaklar

1-İlmi İçtihatlar(Doktrin),
2-Kazai(Yargısal)İçtihatlar.

Hiç yorum yok:

eXTReMe Tracker